Πώς Αξιοποιείται ο Ψηφιακός Μετασχηματισμός στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο το 2022;

Ο Ψηφιακός Μετασχηματισμός (Digital Transformation) για τις επιχειρήσεις, είναι το buzzword των ημερών μας ή καλύτερα, των τελευταίων ετών. Η φράση ακούγεται τόσο “βαρύγδουπη”, ώστε η πλειοψηφία μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων να πιστεύουν ότι αφορά “μεγάλα πορτοφόλια” και οργανισμούς με σύνθετες διαδικασίες και πολλούς εργαζόμενους.

Βέβαια, τίποτα δεν είναι πιο μακριά από την πραγματικότητα από αυτό. Ο Ψηφιακός Μετασχηματισμός αφορά όλες τις επιχειρήσεις, ακόμη και αυτές των λίγων ατόμων ή ακόμη και επιχειρήσεις του ενός ατόμου.

Ο Ψηφιακός Μετασχηματισμός εμπεριέχει την ανάγκη για βελτίωση μίας επιχείρησης, και μία βελτιωμένη φιλοσοφία γύρω από το πως δουλεύει μια επιχείρηση και το πως θα μπορούσε να δουλεύει αξιοποιώντας την τεχνολογία. Παρόλα αυτά ο Ψηφιακός Μετασχηματισμός, εν τέλει, δεν αφορά την τεχνολογία ως αυτοσκοπό αλλά ως μέσο. Εδώ είναι ένα σχετικό άρθρο από το Harvard Business Review.

Γιατί να δουλεύει αλλιώς; Πολύ απλά για τους λόγους που ενδιαφέρουν μια επιχείρηση:

  • Μείωση του κόστους (δηλαδή χρόνου) διαδικασιών
  • Αύξηση τζίρου και κερδών
  • Ευκολία στη λήψη αποφάσεων

Ανάλογα το μέγεθος και τις βλέψεις της κάθε επιχείρησης τα παραπάνω 3 σημεία διαμορφώνονται υπό κλίμακα για επέκταση έξω από τη χώρα στην οποία δραστηριοποιείται, χωρίς να διαλύονται οι δομές και χωρίς να στρεβλώνεται ο κύριος σκοπός. Αυτός είναι η δημιουργία πωλήσεων και κερδών, γιατί πολύ απλά, χωρίς πωλήσεις δεν έχουμε επιχείρηση.

Τη λύση δίνει η τεχνολογία αλλά και μια αλλαγή στη φιλοσοφία λειτουργίας.

Ο Ψηφιακός Μετασχηματισμός, δεν περιορίζεται στο να φτιάξει μία επιχείρηση απλά ένα website ή ένα eshop ή να οργανώσει την αλληλογραφία της με το Office365 ή το Google Suite. Είναι πολύ περισσότερα χρηστικά και ωφέλιμα πράγματα από αυτό, τα οποία μόνο θετικό αποτέλεσμα μπορούν να έχουν, ειδικά όταν πρέπει να γίνει η μέγιστη αξιοποίηση των ανθρώπινων πόρων.

Τι είναι ο Ψηφιακός Μετασχηματισμός ;

Ο όρος χρησιμοποιείται για να περιγράψει την ενσωμάτωση της τεχνολογίας σε όλα τα επιχειρησιακά μέρη σχετικά με το πως λειτουργεί η επιχείρηση και το πως παραδίδει αξία στους πελάτες της.

Όπως είπαμε είναι επίσης μια αλλαγή κουλτούρας, η οποία εμπεριέχει (όπως είναι η φύση του επιχειρείν) και τον πειραματισμό (στο επίπεδο που αντέχει μια επιχείρηση) αλλά και την κατανόηση της επιτυχίας και της αποτυχίας και τη μετατροπή τους σε χρήσιμες αποφάσεις.

Στην Ελλάδα (και όχι μόνο) η συζήτηση γύρω από τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό “άναψε” (χωρίς ακόμη να έχει πάρει μια ξεκάθαρη κατεύθυνση) λόγω της κρίσης.

Όλο και περισσότερες επιχειρήσεις αναζητούν τρόπους μείωσης του κόστους και του χρόνου που “γίνονται τα πράγματα” και οργανωτική ευελιξία. Αρχικά το θέλουν για την επιβίωσή τους αλλά και για τη δημιουργία χρήματος προκειμένου αυτό να διοχετευθεί σε ενέργειες προβολής, έρευνας αγοράς και επέκτασης.

Με τα άλματα που κάνει σήμερα η τεχνολογία αυτό είναι πλέον εφικτό, αλλά και κρίσιμο για την επιβίωση μιας επιχείρησης.

Ο όγκος της εισερχόμενης πληροφορίας από δεδομένα που εισπράττει η επιχείρηση μέσω των πελατών, των ανταγωνιστών της, των μεταβολών στην αγορά και των τρόπων που διεξάγεται το marketing, τα κανάλια πώλησης αγαθών και υπηρεσιών αλλά και της είσπραξης χρημάτων είναι τεράστιος. Προσθέτοντας σε αυτό τις καθημερινές λειτουργίες μίας επιχείρησης, ξέρουμε ότι χρειάζεται η βέλτιστη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων και του χρόνου.

Η επιχείρηση χρειάζεται να διατηρήσει την διεπαφή μέσω ανθρώπων για τους νευραλγικούς τομείς της διαδικασίας πώλησης των αγαθών της αλλά ταυτόχρονα να υιοθετήσει τους μηχανισμούς εκείνους που αυτοματοποιούν και διευκολύνουν όλες τις άλλες διαδικασίες.

Φυσικά υπάρχουν παρανοήσεις. Ακούγονται buzzwords του τύπου να μεταφέρουμε “τα πάντα” στο Cloud… Το “να μεταφερθούν οι διαδικασίες στο cloud” δεν είναι ενέργεια ψηφιακού μετασχηματισμού, και από μόνο του δεν σημαίνει τίποτα. Το “cloud” δεν είναι παρά ένα ψηφιακό περιβάλλον μέρος της τεχνολογίας. Ένα “hosting περιβάλλον”, κλάσμα μιας σειράς άλλων πραγμάτων.

Καλό το buzzword αλλά δεν σημαίνει τίποτα.

Ανθρώπινος παράγοντας και Ψηφιακός Μετασχηματισμός

ψηφιακός μετασχηματισμός

Παρά το γεγονός ότι η τεχνολογία έρχεται να παίξει τον πλέον κρίσιμο ρόλο στον Ψηφιακό Μετασχηματισμό, ο άνθρωπος παραμένει ο κρίσιμος παράγοντας που διαμορφώνει το πλαίσιο.

Οι εργαζόμενοι μιας επιχείρησης και οι δεξιότητες που έχουν ή πρέπει να αναπτύξουν, αλλά και η διοίκηση όπως και οι πελάτες διαδραματίζουν τον πιο σημαντικό ρόλο.

Η υιοθέτηση μιας ψηφιακής λύσης που στο τέλος δεν θα επιστρέφει αξία (ποιότητα, χρήματα, ταχύτητα διαδικασιών, ανάπτυξη) σε πελάτες, επιχειρηματίες και εργαζομένους δεν έχει κανένα νόημα.

Ένα απλό παράδειγμα πρακτικής Ψηφιακού Μετασχηματισμού

Ένα απλό και σύνηθες παράδειγμα είναι η σύνδεση ενός ERP με ένα eshop, αλλά και η αναδιοργάνωση της επιχείρησης γύρω από αυτό.

Η δυνατότητα του 2 διαφορετικά συστήματα που εξυπηρετούν πελάτες, λογιστήριο, αποθήκη, επιχειρηματία, παραγωγή, διανομή να μπορούν να ανταλλάξουν μεταξύ τους δεδομένα αυτόματα γλιτώνει σε καθημερινή βάση πολλές ώρες εργασίας ακόμη και σε επιχειρήσεις λίγων ατόμων.

Μια σωστή διασύνδεση οδηγεί την παραγγελία από το eshop προς το λογιστήριο και ταυτόχρονα προς το τμήμα ετοιμασίας της και συνεχόμενα προς το τμήμα αποστολής ή τον εξωτερικό συνεργάτη (courier/logistics center).

Οι ενδιάμεσοι εμπλεκόμενοι δεν μπαίνουν σε ξεχωριστά συστήματα για να λάβουν ο καθένας τα ίδια δεδομένα για να τα περάσουν σε διαφορετικά συστήματα οι ίδιοι.

Ανά πάσα στιγμή η επιχείρηση έχει εικόνα τι γίνεται.

Το λογιστήριο (εσωτερικό ή εξωτερικό) συγχρονίζει το δικό του λογισμικό με το ERP και λαμβάνει αυτόματα τα νέα στοιχεία. Η αποθήκη ενημερώνεται και ενημερώνει το ERP με barcode scanning και η ίδια πληροφορία φεύγει προς το eshop αλλάζοντας το ευρύτερο stock προϊόντων για να μην γίνονται λάθος παραγγελίες…!

Το τμήμα που ασχολείται με το CRM όποτε θέλει τρέχει reports για leads και opportunities και τα ίδια βλέπει και το marketing τα οποία μπορεί να αξιολογήσει και να στείλει στο εσωτερικό τμήμα marketing ή στον εξωτερικό συνεργάτη marketing για περαιτέρω ενέργειες.

Και όλα αυτά ωραία συνδεδεμένα ώστε να είναι προσβάσιμα από παντού ακόμη και από πωλητές που είναι “στο δρόμο”, είτε από συνεργαζόμενα καταστήματα που πρέπει να λαμβάνουν συγκεκριμένη πληροφορία.

Το marketing εντοπίζει τάσεις της αγοράς και λαμβάνει δεδομένα από τη SEO/Content Marketing ή άλλη έρευνα και τα εισάγει στο σύστημα και τα δεδομένα πάνε στη μορφή που πρέπει εκεί που πρέπει.

Σκεφτείτε το λίγο.

Είναι πολλές φορές που βρέθηκα καθ’ οδόν και χρειαζόταν να δώσω μια προσφορά… Έμπαινα από το laptop ή το tablet, έφτιαχνα την προσφορά Online στο δικό μας ERP, την έστελνα από εκεί και παρακολουθούσα τι θα γίνει και μόλις εγκρινόταν την μετέτρεπα απευθείας σε τιμολόγιο προς πληρωμή, με alertς για το πότε πρέπει να πληρωθεί και αυτόματο υπενθυμιστικό e-note προς το λογιστήριο και τον πελάτη, ενώ το λογιστήριο έβλεπε αν κάτι εκκρεμεί ή πληρώθηκε χωρίς να παρεμβαίνει στη διαδικασία έκδοσης τιμολογίου.

Και όλα αυτά παρκάροντας στην άκρη του δρόμου με μια mobile 4G σύνδεση ή από το wi-fi μιας καφετέριας. Δεν ήταν λίγες οι φορές που όλα αυτά γινόντουσαν καθώς ταξίδευα σε διαφορετικές χώρες και το μόνο που χρειαζόμουν ήταν εν τέλει μία σύνδεση στο διαδίκτυο. Η πρόσβαση των πάντων από παντού είναι εφικτή εδώ και χρόνια. Δεν είναι κρυφή τεχνολογία εδώ και αρκετά χρόνια.

Έτσι, ανά πάσα στιγμή μπορώ να έχω report μέσω του κινητού μου για εκκρεμείς εισπράξεις ή πληρωμές και πλήθος άλλων δεδομένων για λήψη αποφάσεων για μελλοντικές πωλήσεις.

Με αυτή τη λογική μπορεί μια ομάδα λίγων ατόμων να διαχειριστεί πολλαπλές διαδικασίες που πιο παλιά θα ήθελαν πολύ περισσότερα άτομα, τηλεφωνική επικοινωνία και άλλα πολλά. Αν έχει τύχει να το διαβάσετε, όλα αυτά ως στρατηγική, περιλαμβάνονται σε ιστορικά εγχειρίδια όπως “Η Τέχνη Του Πολέμου”. Είναι χαρακτηριστική, για παράδειγμα, η αναφορά στο πως -υπό κλίμακα- μια μικρή ομάδα μπορεί να ελέγχει και να καθοδηγεί χιλιάδες άλλα άτομα.

Το όλο θέμα είναι η υιοθέτηση της σωστής τεχνολογικής διασύνδεσης δεδομένων και διεργασιών με βάση το τι θέλει να πετύχει κάθε επιχείρηση.

Για εμάς ήταν η απλοποίηση όλων των διαδικασιών χωρίς να χάνουμε σε ποιότητα αλλά να κερδίζουμε σε χρόνο.

Συνεργαζόμαστε με μεσαίες επιχειρήσεις όπου ο επιχειρηματίας θέλει να έχει εικόνα των πάντων καθώς κινείται εκτός των καταστημάτων του και λαμβάνει αποφάσεις on-the-go. Εκτός Ελλάδας όπου τα λογιστικά πρότυπα είναι πιο απλοποιημένα έχουμε παραδείγματα όπου ERP και eshop είναι ένα και διαφορετικοί προμηθευτές λαμβάνουν διαφορετικές εντολές παραγγελίας ενώ οι κεντρικοί συντονιστές διανομής παραγγελιών είναι σε άλλη χώρα.

Το μοντέλο Ψηφιακού Μετασχηματισμού για κάθε επιχείρηση μικρή, μεσαία ή μεγάλη έχει διαφορετική εφαρμογή υπό κλίμακα, και ευτυχώς για αυτό γιατί αλλιώς θα ήταν δυσπρόσιτο (τεχνικά και οικονομικά).

Έχοντας ήδη συνεργαστεί με αρκετά eshops προκειμένου να αναλυθούν ανάγκες και να υλοποιηθούν οι λύσεις για διευκόλυνση διαδικασιών ηλεκτρονικού εμπορίου, μπορούμε να συζητήσουμε μαζί σας για ένα πλήθος θεμάτων.

Δεν χρειάζεται να “πελαγώσετε”. Όλες αυτές οι λύσεις, στο τέλος μειώνουν τα λειτουργικά έξοδα και μόλις γίνουν κατανοητές γίνεται άμεσα αντιληπτό και το όφελος. Πολλές επιχειρήσεις που έχουν μπει σε αυτή τη λογική, αναρωτώνται πως είναι δυνατόν να δούλευαν πριν διαφορετικά.

Ποιοι Επιχειρησιακοί Τομείς Ωφελούνται από τη Ψηφιακή Μεταμόρφωση;

Με βάση τα παραπάνω αντιλαμβάνεστε ότι οι τομείς μίας μικρής, μεσαίας ή μεγάλης επιχείρησης που μπορούν να κερδίσουν από την Ψηφιακή Μεταμόρφωση, είναι αρκετοί. Εδώ αναφέρουμε χαρακτηριστικά παραδείγματα βελτιστοποίησης.

Τμήματα και Διαδικασίες: Αφορά το μάρκετινγκ, τα operations, το τμήμα ανθρώπινων πόρων, τη διοίκηση και την διοικητική υποστήριξη, την εξυπηρέτηση πελατών, το λογιστήριο, η αποθήκη, οι εξωτερικοί συνεργάτες/πωλητές, κ.ά.

Η Επιχειρησιακή Κουλτούρα: Αυτή αφορά τόσο την εσωτερική κουλτούρα των ανθρώπων μίας επιχείρησης, όσο και τις σχέσεις με τους προμηθευτές, μεταπωλητές. Με τα αποτελέσματα της Ψηφιακής Μεταμόρφωσης, οι πελάτες, οι συνεργάτες και η επιχείρηση, μπορούν να χτίσουν μία πολύ δυνατή σχέση όπου ο πελάτης παραμένει στο επίκεντρο. Βελτιστοποιούνται και τα εσωτερικά μοντέλα εργασίας και συνεργασίας, ώστε να δημιουργηθεί ακόμη μεγαλύτερο “δέσιμο” μεταξύ τους.

Ενώ η τεχνολογία είναι αυτό που δίνει τη λύση, εν τούτοις ο παράγοντας άνθρωπος (πελάτης/συνεργάτης) παραμένει στο επίκεντρο.

Η τεχνολογία και οι διαδικασίες διευκολύνουν και ενισχύουν τις σχέσεις αυτές, επιτρέποντας την σωστή και απρόσκοπτη ροή της πληροφορίας όπου χρειάζεται.

Η δυναμική και η εφαρμογή αυτού του τρόπου λειτουργίας είναι τεράστια και οι περιπτώσεις όπου -σταδιακά ή καθολικά- δίνεται λύση είναι πολλές.

Άλλωστε μεγάλο μέρος της καθημερινότητας διεξάγεται online (έμμεσα ή άμεσα). Δεν είναι πλέον κάτι “ξένο”, και σε ατομικό “μη εργασιακό” επίπεδο.

Το μόνο που χρειάζεται είναι να γίνει σωστά για την κάθε περίπτωση.

Είμαστε στη διάθεσή σας για περαιτέρω.

Καλέστε μας σήμερα: +30 6977452022 - +44 7780205719 // Εργάσιμες ώρες: Δευ. - Παρ.: 09:00 - 18:00